Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová publikace – Policajná kynológia, teória a prax

Policajná kynológia, teória a praxČeská a slovenská kynologická veřejnost je od letošního roku obohacena o další kynologickou literaturu. V září roku 2017 se mi totiž do ruky dostala publikace, kterou vydalo nakladatelství Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích s názvem Policajná kynológia, teória a prax.
Jejím autorem plk. RNDr. Vladimír Ďurišin, v. v., známá slovenská kynologická osobnost, která je nejenom zakládajícím ředitelem Odboru služební kynologie Prezidia policejního sboru Slovenské republiky, ale i spoluautorem několika publikací a vysokoškolských učebnic a také autorem příspěvků v odborných časopisech, vždy s tématikou služební kynologie.
Tato publikace představuje samostatné autorské dílo, které bylo schváleno jako vysokoškolská učebnice akreditovaných studijních programů Kynologie a Vztah člověk-zvíře a jeho využití v canisterapii a hipoterapii určené pro posluchače Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Zároveň se tato publikace stala rovněž studijním materiálem studentů Akademie Policejního sboru v Bratislavě.  
Předložená publikace představuje systematicky ucelený přehled problematiky policejní služební kynologie v systému policejních činností, policejních služeb a také policejních věd, která takto zpracovaná znamená změnu v pohledu na využitelnost služební kynologie v současných podmínkách. Autor neopomněl uvést v prvních kapitolách vhled do historie původu psa a jeho domestikace s původními obyvateli a samotný vznik a vývoj policejní kynologie na území našeho původního společného československého státu. Následují kapitoly, které se postupně zabývají vývoji služební kynologie v systému bezpečnostní služby a jejího využití v různých druzích policejních činností, službách až po využití v policejních vědách, kynologickým metodám, výcviku psa, chovu policejních psů a také materiálně technickému zabezpečení policejní kynologie.
Z recenzních posudků vyplývá, že se Vladimíru Ďurišinovi podařilo zpracovat souborné přehledné dílo, které má ambici předložit čtenáři odbornou publikaci, která zahrnuje všechny aspekty učebnice určené pro posluchače odborných předmětů civilního univerzitního typu, ale také jako odborný studijní dokument pro vzdělávání policistů Akademie Policejního sboru. Podařilo se mu také provést rozčlenění policejní kynologie v policejních vědách a terminologicky ujednotit a rozřadit pojmy, které byly do této doby používány jenom sporadicky.
Tomu s určitostí napomohla i jeho dvacetiletá zkušenost v pozici vrcholového manažera, kdy měl možnost formovat policejní kynologii na Slovensku. Tato zkušenost mu poskytla i předpoklady nahlédnout do problematiky natolik, že mohl provést porovnání jednotlivých období či etap kynologické služby na Slovensku tak, že je byl schopen popsat, ujednotit a předložit čtenáři ve čtivé a zároveň v odborné rovině.
    
Vladimír ĎurišinRNDr. Vladimír Ďurišin je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Bratislavě, obor všeobecná biologie. Je dvojnásobným mistrem Slovenska v branném víceboji kynologů, získal 2. místo na mistrovství Slovenska ve výkonu v kategorii „stopař“. Dlouhá léta působil ve funkci mezinárodního rozhodčího a národního rozhodčího s aprobací pro výkon služební kynologie. Pracoval v kynologických organizacích jako figurant, výcvikář, hlavní výcvikář místopředseda a předseda základní kynologické organizace. V osmdesátých letech 20. století byl členem výcvikové komise Městské rady kynologie Městského výboru Svazarmu a člen Ústřední rady kynologie Ústředního výboru Svazarmu. V letech 1991–2010 působil ve funkci ředitele odboru kynologie Prezídia Policajného zboru. V současnosti přednáší na Akadémii Policajného zboru v Bratislavě a na Univerzitě veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích. V současnosti se věnuje kriminalistické odorologii a mantrailingu.

Dosavadní publikace vydané V. Ďurišinem:
Policajná kynológia na Slovensku 1949-2004, Bratislava, 2004
Police Kynology in Slovakia Bratislava, 2004
Policajná kynológia na Slovensku, Bratislava, 2009
Policajná kynológia, Bratislava, 2009
Police Kynology in Slovakia, Bratislava, 2014

Zpracoval:
Ing. Jiří Rulc, Ph.D., historik služební kynologie bezpečnostních sborů
Fotografie použity z osobních archivů V. Ďurišina a P. Nevolného