Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poděkování

Rozsáhlost projektu neumožnila poděkovat na papíře knihy všem, kterým je skutečně nezbytné poděkovat za to, že tento ojedinělý a nyní i celistvý projekt Dějiny československé služební kynologie mohl vzniknout a zhmotnit se ve své knižní podobě. Elektronické médium nás však nijak neomezuje.

Upřímně bychom rádi poděkovali všem, kteří se zasloužili o tento vstup do dějin československé služební kynologie. Bez jejich pomoci, podpory, poskytnutí historických materiálů, dobových fotografií a informací by nebylo možné tuto knihu zpracovat a předložit kynologické ani laické veřejnosti. Jedná se o naše kolegy, přátele, veterány kynologie a jejich rodinné příslušníky, kteří se neváhali společně s námi zapojit do hledání českých a slovenských kořenů služební kynologie. Upřímně děkujeme za podporu všem svým nejbližším, kteří celou dobu trpělivě tolerovali naše zaujetí, kterému jsme obětovali veškerý svůj volný čas.

Velkou vděčnost vyslovujeme níže uvedeným, kteří nám v letech 2012–2014 poskytli badatelský azyl, přívětivost, trpělivost a nerušené kynologické zázemí (jména uvádíme bez akademických titulů a služebních hodností, funkce a pracovní zařazení odpovídá době vzniku projektu "Dějin". Ve větších blocích seřazeno abecedně).

Ján Tóth kynolog a figurant, majitel firmy Z Polytanu SK a Ranče Nový Dvor
Martin Tóth kynolog a figurant, syn Jána Tótha, firma Z Polytanu SK
Róbert Tóth kynolog, syn Jána Tótha, firma Z Polytanu SK

Poděkování patří zaměstnancům Muzea Policie ČR Praha, kteří nám umožnili vstup do archivu, kde jsme čerpali důležité historické informace k československé četnické a policejní kynologii.

Marcela Machutová ředitelka, Muzeum Policie ČR Praha
Radek Galaš vedoucí správy sbírek a kurátor, Muzeum Policie ČR Praha
Pavla Nová kurátorka, Muzeum Policie ČR Praha 
Jan Komárek kynolog, vedoucí oddělení, Muzeum Policie ČR Praha

Zapomenout nemůžeme ani na zaměstnance archivu MV v Bratislavě, Archivu bezpečnostních složek v Brně-Kanicích a v Praze, Státního okresního archivu Písek a Ústavu pamäti národa v Bratislavě.

Katarína Krajčovičová ředitelka, Archiv MV SR, Nitrianská Streda 
Jiří Prášek ředitel, Prácheňské muzeum, Písek
Pavel Vaněk historik, Archiv bezpečnostních složek, Kanice
Jerguš Sivoš  historik, Ústav pamäti národa, Bratislava

Zvláštní a velmi významné poděkování za obětavou práci, pomoc, trpělivost a shovívavost za celkový přínos pro vydání knihy při redigování veškerého českého textu knihy bezesporu patří Pavle Knížkové, bývalé asistentce ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou.

To, že můžete vzít Dějiny československé služební kynologie do ruky, je ve výsledku zásluha někdejší dlouholeté šéfredaktorky časopisu Pes přítel člověka Zuzany Trankovské, v současné době spolumajitelky nakladatelství CanisTR, která se bez dlouhého váhání rozhodla vydat obě knihy v rozpětí 5 let. Knihu si můžete objednat zde (klik).

Poděkování patří také kolegům historikům, kynologům a kamarádům za obětavou pomoc při pátrání po dobových dokumentech, fotografiích a informacích k historii policie, četnictva, finanční policie, SNB, PS a armády.

Karel Hartl kynolog, chovatel, velitel Hlavní správy Pohraniční stráže (1955–1983)
Tomáš Herajt historik četnictva a policie, Plzeň
Martin Kloubek historik policie a četnictva, Policejní akademie ČR
Josef Macke historik četnictva a policie
Pavel Onodi velitel Veterinární základny Grabštejn (2002–2006)
František Rosík kynolog 11. brigády PS, tvůrce a chovatel plemena československý vlčák
Richard Sadílek historik četnictva a policie, Kadaň
Miroslav Spurný historik četnictva a policie, PČR Správa Olomouckého kraje
Jan Stibůrek kynolog, chovatel a historik, Praha
František Šmákal historik četnictva a policie, PČR Správa Jihomoravského kraje
Jozef Šuster kynolog, chovatel a vydavatel magazínu Kynologická revue
Miloš Vaněček historik četnictva a policie, NPC Praha