Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kynologická činnost

1979–1987 ve funkci inspektora pořádkové služby – psovoda
1990–1992 ve funkci zástupce později náčelníka OOVB SNB Liberec včetně řízení služební kynologie
1993–1995 ve funkci vedoucího I. oddělení kriminální služby OŘ PČR včetně řízení služební kynologie 
1995–1996 ve funkci zástupce ředitele Okresního ředitelství Policie České republiky v Liberci včetně řízení okresní skupiny služební kynologie
1997–2001 ve funkci policejního rady odboru personální práce a vzdělávání MV, tvorba metodických materiálů včetně výcviku a vzdělávání psovodů speciálních a záchranných týmů
2002–2006 zástupce vedoucího odboru služební kynologie PP ČR, kde se věnoval problematice chovu, výchovy a výcviku služebních psů, včetně výcviku speciálního, v Policii ČR zavedl výcvik psů na vyhledávání akcelerantů a zřídil pracoviště metody pachové identifikace ve výcvikovém středisku Plzeň – Bílá Hora, organizoval Celostátních přebory a Policejních mistrovství Policie České republiky ve služební kynologii
od 1997 přednáší problematiku historie služební kynologie pro PČR, Celní správu, Vězeňskou službu, Armádu ČR, na mezinárodních konferencích a konferencích policejních historiků
2002–2006 byl členem pracovní skupiny pro tvorbu zkušebního řádu záchranářů a metodiky pro GŘ HZS MV ČR
2002–2006 byl členem stálé komise na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství ČR pro tvorbu zákona na ochranu zvířat a jeho následných novelizací, při tvorbě chovatelských a výcvikových řádů a jejich změn
2003–2014 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou a při vzdělávání studentů oboru Speciální chovy, oboru Kynologie, je zapojen v dlouhodobých projektech v oblasti služební kynologie jako řešitel, konzultant a expert