Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sborníky a organizační publikace

15. výročí Velkých cen a mezinárodních mistrovství TARTu, 2011

31. etologická konference na Slovensku – Polana – program a abstrakty, 2004

I. mezinárodní kynologická konference ČZU na CHS Domažlice – abstrakty, 2012

VI. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak), 2003

VII. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak), 2004

VIII. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak), 2005

X. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak), 2007

IX. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak), 2006

XI. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak), 2010

Analýza chovných stanic a výcvikových středisek na OSKH, 2001

Analýza CHS PP ČR Domažlice, 2011

Bojové tradice Pohraniční stráže, 1956

Historie a současnost – svazku pohraniční stráže v Chebu, 1984

Kapesní ročenka kriminality v ČR a SR, 1993

Kniha chovu Útvaru PS 8842, 12 plánské pohr. brigády MV, 1955

Kniha chovu Útvaru PS 8842, 12 plánské pohr. brigády MV, 1955

Kniha služebních psů ČSD, 1955

Kniha služebních psů ČSD, 1955

Kriminalistická příručka – modrá vazba, 1960

Kriminalistická příručka (svazek 1) – červená vazba, 1967, II. v.

Kriminalistická příručka (svazek 2) – červená vazba, 1987

Kriminalistický sborník – Srp + Sém, 1947

Kriminalistický sborník 1–12, 1958

Kriminalistický sborník 1– 3, 5–12, 1961

Kriminalistický sborník č. 11 a č. 12, 1993

Kriminalistický sborník č. 2 a č. 4, 1994

Liberečané v Iráku, 2004

Metod. příručka pro veterinárního lékaře – vojáky zákl. služby – psovody, 1968

Metodická pomůcka pro činnost kynologa pohraničního praporu, 1983

Metodická příručka pre příslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, 1979

Metodický pokyn k ujednocení výkladu ust. z. č. 230/92, povinnosti polic. ŽP, 1993

Metodický pokyn na využití spec. sl. psů na vyhledávání NVS, 1994

Metodický pokyn Náčelníka FS VB ke služební kynologii, 1982

Metodický postup při výcviku služebního psa k vyhledání pach. stopy z předmětu, 1987

Metodika sutinového vyhledávání za využití záchranářských psů, 2005

Metodika výcviku takt. speciální přípravy zásahu se sl. psem, (Hotový), 2001

Metodika vyhledávání mrtvol – Pinc, 2004

Metodika výchovy a výcviku služebního psa v PČR, 2006

Metodika vyšetřování požárů a výbuchů, 1969

Mozaika okamžiků, 2002

Na stráži hranic socialismu a komunismu, 1975

Nařízení MV VS – 1 – 2 pro bojovou činnost, 1959

Ochrana státních hranic – časopis, 1989

Pohraniční stráž ČSSR – výukový program na školách, 1973

Pokyn k zabez. jednotného výkonu služby PČR útvarů, odd. a skupin, 1995

Postup při nácviku psa na označení osoby ze stopy a z předmětu na základě diferenciace pachu, 1985

Praktický výcvik služebních psů, 1982

Program přípravy psovodů MO elementární a zdokonalovací kurzy, 1994

Programy bojového výcviku žáků – velitelů družstev psovodů, 1974

Programy odb. přípr. psovodů a služ. psů ve spec. kurzech PS a OSH, 1988

Programy přípravy psovodů – výcvik (armáda), 1994

Programy přípravy specialistů služební kynologie – SSSR, 1978

Programy výcviku sl. psů používaných při vyhl. pilotů po let. havárii, 1989

Programy výcviku žáků – velitelů družstev psovodů, 1970

Prozatímní směrnice pro čin. útvarů služby ochrany želez. policie, 1993

Předpis pro bojovou činnost Vnitřní stráže, 1959

Předpis pro služ. kynoloogii pro MNO,

Přehlídka chovných psů a fen NO, 2004

Příručka pro psovoda (Hrušovský a kol.) MNO, 1977

R PP č. 26/1997 organizace a řízení služ. kynologie (+ koncepce), 1997

Roky a lidé na hranici. – Politická správa při OSH PS a OSH, 1975

Rukověť kriminalisty, (Chmelík), 2005

Řád hlídkové služby VB, 1956

Řád výkonu služby ve Sboru ozbrojené ochrany železnic, 1976

Sborník dokumentů k dějinám Pohraniční stráže – Šefraný a spol., 1989

Sborník materiálů I. monotematické kynologické konference – Kolín, 1972

Sborník přednášek z I. symposia o výcviku psů, 1972

Sborník přednášek ze IV Celostátní speciální výstavy v Pardubicích, 1969

Sborník z I. Monotematické kynologické konference v ČR, 1972

Sborník z konference Donovaly – požáry, 2004

Sborník z konference Donovaly – terorizmus, 2005

Sborník z přednášek z II. symposia o chovu NO v ČR,

Sloužíme socialistické vlasti – učebnice pro politické školeni, 1990

Služební kynologie u cizinecké a pohraniční policie (prozat. návrh), 1994

Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci FMO, 1975

Směrnice o služební kynologii VB, 1967

Směrnice o služební kynologii VB, 1968, č. 4

Směrnice pro činnost pátrací služby SOOŽ, 1984

Směrnice pro org. a výkon strážní služby s využitím psů FMNO, 1970

Směrnice pro psovody OOŽ + výcvik služebních. psů, 1963

Směrnice pro řízení chovatelské činnosti služeních pracovních plemen psů, 1986

Směrnice pro řízení služební kynologie vnitřní stráže MV, 1961

Směrnice pro využívání metody pachových konzerv v SNB, 1977

Směrnice pro využívání metody pachových konzerv v SNB, 1977

Směry a úkoly dalšího rozvoje kynologické činnosti SVAZARMU, 1978

Spolehlivá stráž – sborník vnitřní stráže – 4. ročník, 1964

Stejnokrojový předpis sborů ozbrojené ochrany v dopravě, 1982

Svod chovných psů a fen NO – Karlštejn, 2011

Svod chovných psů a fen NO – Kolín, 2009

Štáb náčelníka federální správy VB FMV, 1977

Taktická příprava – Černý, 2001

Taktická příprava – Štít – metodika výcviku – Závora, 2000

USAF Military working dog program, 1972

V. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak), 2002

Vet 1–3 Služební pes, 1962

Veterinární základna Grabštejn, 1953 – 2003

Výcvik a použití služebních psů v ČSLA, 1974

Výcvik a provádění výcviku vojenských psů (SSSR), 1968

Výcvik psů – I. díl, 1981

Výcvik ve stopování bez psa, 1981

Vyhledávání destrukčních prostředků pomocí spec. vycvič. sl. psa (Morávek S.), 1986

Výsledky chovu služebních a pracovních plemen psů – NO, 1988

Výsledky Mistrovství Evropy ve výkonu služebních psů v HK, 1986

Využití služebních psů v systému ochranu SH, (Kyncl L)., 1978

Vývoj VS MV od roku 1952, 1962

Zkušební řád pro psy služební a některých pracovních plemen, 1957

Zkušební řád pro psy služební a pracovních plemen, 1968

Zkušební řád pro psy služební a pracovních plemen, 1977

Zkušební řád služební kynologie Svazarmu, 1963

Zpráva o stavu sl. kynologie ČSSR a návrhy dalšího řešeni (Janůrek Josef), 1977